Renate Weijers - Psychologie & Coaching
Coaching
Aanleiding/redenen voor het aangaan van een coachingstraject;

- Je ervaart dat je snel wisselt van baan omdat het je telkens net niet past.

- Je balans tussen werk en privé is weg, waardoor je oververmoeid raakt.

- Er is sprake van overspanning of burn out.

- Je hebt het idee dat je in je persoonlijke leven of in je professionele leven meer kunt en wilt bereiken, maar weet niet hoe hier verandering in te brengen.

- Je stuurt als manager een groep werknemers aan, maar het lukt niet om samen tot het gewenste resultaat te komen dan wel er zit frictie in de samenwerking. Je wilt begrijpen welke rol je hierin zelf speelt en hoe je dit ten positieve kan keren.

- Je krijgt de feedback dat je sterk rationeel bent en dat mensen om je heen het moeilijk vinden om écht contact met je te krijgen. Hiertoe is meestal eerst nodig dat je contact maakt met jezelf, inclusief contact met je eigen lijf.

Jouw doel is te komen tot het vergroten van jouw zelfvertrouwen (zowel op persoonlijk als professioneel vlak) en levensgeluk (vaak in directe relatie staand tot jouw persoonlijke en professionele (werk) omgeving) en een zo optimaal mogelijke ontplooiing van jezelf.


Coaching wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Geregeld vergoeden werkgevers wel een coachingstraject. Vraag hiernaar bij je werkgever.