Renate Weijers - Psychologie & Coaching
Tarieven behandeling

Ik werk vanuit de generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Deze is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, waarbij de behandeling kortdurend zal zijn. Mocht er, onverhoopt, toch langer durende zorg nodig zijn, dan zal ik je proberen door te verwijzen en/of terug te verwijzen naar je huisarts.

De tarieven van verzekerde zorg in de generalistische basis GGZ (GBGGZ) zijn door de overheid en zorgverzekeraars vastgesteld binnen de maximale tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 


Voor vergoede zorg heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Deze kan de huisarts, op uw verzoek, via ZorgDomein aan de praktijk doen toekomen.

Het nieuwe zorgprestatiestelsel gaat in per 1-1-2022!

Zie hiervoor; https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/ .

Per 1-1-2022 werkt het als volgt:
Ieder contact met uw therapeut wordt gezien als 1 handeling. Dit kan gaan over face to face contact, online (ook beeldbellen) contact, telefonisch en/of mailcontact. Ook is er een apart tarief voor overleg (met uw toestemming uiteraard) met derden; bv. met een andere therapeut, begeleidingsorganisatie dan wel multidisciplinair overleg.  Deze handelingen worden per keer gefactureerd. Hieraan zitten vastgestelde kosten (verbonden aan het aantal minuten en het soort contact) gekoppeld, welke u kunt vinden in de polis bij uw verzekeraar dan wel op; https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ (hier kunt u o.a invullen in de zoekmachine onder  finacieringsstroom; GGZ, onder setting; ambulant kwaliteitsstatuut sectie 2, onder  beroepscategorie; Gezondheidszorgpsycholoog, onder consulttype; behandeling of diagnostiek en onder tijdsduur; de tijd dat er contact is geweest per contactmoment ). Dit kan complex zijn. Vraag vooral bij uw zorgverzekeraar of bij mij om verduidelijking bij vragen. 
Er wordt per maand afgerekend. Gebruikt u vier therapiesessies in een bepaalde maand, dan worden er 4 sessies gedeclareerd die maand. Heeft u de volgende maand maar twee therapiesessies, dan worden er twee gedeclareerd.

De tarieven van verzekerde zorg zijn vrijgesteld van BTW.


NB; alleen wanneer er sprake is van specifieke psychische stoornissen volgens de DSM-5 wordt behandeling vergoed door je zorgverzekeraar. Uitzondering op deze vergoeding is b.v. de behandeling van (o.a.) aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, enkelvoudige fobie├źn, levensfaseproblemen en werkproblemen. In de telefonische screening dan wel intake komt duidelijkheid over de vergoedingsmogelijkheden.

NB; ik heb geen contracten met gemeentes. De zorg voor jeugd onder de 18 jaar wordt direct gedeclareerd bij de ouder(s)/gezagsdrager(s).