Renate Weijers - Psychologie & Coaching
Over mij

Mijn naam is Renate Weijers. Zover ik mij kan herinneren, heeft mijn interesse altijd gelegen bij de sociale en maatschappelijk kant van de samenleving. Meer concreet; bij ‘de mens’ en haar relaties.

Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (99066316325)* en EMDR Practitioner Europe (Vereniging EMDR Nederland; 31150). Ik sta geregistreerd als Supervisor NIP (233184). Daarnaast ben ik o.a geschoold in de lichaamsgerichte therapie, oplossingsgerichte therapie, Mentaliserende gedragstherapie (MBT), relatietherapie (EFT) Schematherapie, Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en Mindfulness(trainer).

Na het afronden van mijn opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog heb ik me, middels reizen en (vrijwilligers)werk jaren verdiept in allerlei culturen. Nadat ik me weer settelde in Nederland werkte ik als docent in de Jeugdhulpverlening en erna als psycholoog in een Justitiële Jeugdinrichting. Na het behalen van mijn post doctorale titel GZ-psycholoog heb ik de overstap gemaakt naar de GGZ Rivierduinen in Leiden. Hier heb ik jaren met veel plezier gewerkt met jeugd/jongeren/jongvolwassenen en hun ouders/systemen. De hulpvragen waren zeer divers. Daarnaast was het opleiden/begeleiden van junior collega's een inspirerend onderdeel van mijn werk. Bij de Waag in Leiden heb ik vervolgens ook weer vele jaren, als therapeut en als teamleider, met veel plezier gewerkt. Ik heb een coachende stijl, waarin de professional als (zich continue ontwikkelend) mens, middels eigen regie en zelfsturing, centraal staat. Verder behandelde ik cliënten (en hun systemen) met onderliggende psychiatrische problematiek, waar o.a partnerrelatie problematiek speelde, cliënten met impulsregulatie problemen, middelenmisbruik en diverse andere soorten grensoverschrijdend gedrag. Ik heb bovenstaande taken, waar mogelijk, altijd gecombineerd met het geven van onderwijs aan professionals in de (GGZ)zorg.

Mijn privé en professionele omgeving zou me beschrijven als een nuchter doch betrokken compassievol mens en kundig professional.


Blijven leren is, ook voor mij, een manier om te blijven groeien en mijn kwaliteit te blijven waarborgen. Daartoe volg ik ieder jaar trainingen en congressen en volg ik intervisie met vakgenoten. Hiermee blijf ik me inhoudelijk verrijken en blijf zo up tot date t.a.v de ontwikkelingen in het veld. Ik ben daarom ook aangesloten bij de volgende vak- en beroepsverenigingen:

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten; www.lvvp.info
  • Nederlandse Verenging GZ- psychologen; www.nvgzp.nl
  • Vereniging EMDR Nederland; www.emdr.nl/wat-is-emdr
  • * Een Gezondheidszorgpsycholoog is een postuniversitair opgeleide professional. GZ-psycholoog is een beschermde (kwaliteits)titel en valt onder de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).