Renate Weijers - Psychologie & Coaching
CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werk je actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van je klachten te komen. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. CGT is voor veel psychische klachten, zoals bij angst en depressieve klachten de aanbevolen behandeling.

Voor verdere informatie, zie www.vgct.nl


EMDR

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.

Sommige gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak is verwerking een natuurlijk proces. Geregeld houden mensen er weliswaar ook nare klachten aan over. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keuze behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Voor verdere informatie, zie www.emdr.nl


Schematherapie/coaching

Schematherapie is van oorsprong een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkerende depressie.

Tegenwoordig worden schematherapeutische technieken ook steeds meer ingezet bij mildere vormen van persoonlijkheids dan wel karakterologische problematiek.

Deze vorm van therapie helpt je de oorsprong van jouw gedragspatronen te begrijpen en aan te passen. Je onderzoekt de invloed van ervaringen uit je jeugd op deze patronen en de impact hiervan op jouw dagelijks leven. Je leert contact te maken met jouw (basis)behoeftes en hiervoor op een gezonde adequate manier op te komen. Gedachten en gevoelens veranderen in dit proces mee.

Voor verdere informatie, zie www.schematherapie.nl


Acceptance and Commitment Therapie

ACT is een derde generatie gedragstherapie, die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de problemen die ze tegenkomen terwijl ze blijven investeren in de dingen die echt belangrijk zijn; van klacht naar veerkracht!

ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn.

Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om te kunnen profiteren van deze transdiagnostische therapievorm.

Voor verdere informatie, zie; https://www.actinactie.nl/wat-is-act/


Relatietherapie/EFT

Ik bied op dit moment geen relatietherapie.  Zie hiervoor bv:

http://www.praktijksysteemtherapie.nl/index.php

https://www.ymkjealbada.com/

https://www.praktijkamare.nl/houd-me-vast.html

Relatietherapie is geschikt als je als stel niet gelukkig bent in je relatie. Je wilt werken aan een liefdevolle gezonde relatie waarbij je beiden in je kracht komt te staan en samen stevig staat.

Emotional Focused Therapie (EFT) is een bewezen effectieve therapievorm bij partnerrelatie problemen. De basis van EFT is de hechtingstheorie die aangeeft dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. Bij EFT werken we vanuit de emotie om elkaar weer te gaan begrijpen. Van hieruit werken we toe naar gedragspatronen waarbij er weer een veilige verbinding kan ontstaan.

Het kan ook zo zijn, dat een relatie niet meer in de huidige vorm verder kan. Het proces van goed uit elkaar gaan of een andere vorm vinden om de verbinding vorm te geven, is ook een belangrijk proces wat tijd en aandacht verdient. 

NB; Partnerrelatie therapie valt niet onder de te vergoeden zorg en dien je dan ook zelf te betalen. Uitzondering hierop is als één van de betrokken partners voor een (DSM V) psychische stoornis onder behandeling is en er partnerrelatie therapie nodig is om deze stoornis te behandelen.

Voor verdere informatie, zie www.eft.nl/wat-is-eft