Renate Weijers - Psychologie & Coaching
Aanmelding voor behandeling, coaching of supervisie

Bij een vraag of aanmelding voor behandeling, coaching of supervisie, vul je het contactformulier in. Ik neem dan binnen 2 werkdagen contact met je op voor een korte telefonische screening. Op basis van de screening besluiten we of je bij mij op de beste plek bent.

Voor coaching en supervisie maken we, na de telefonische screening, vrijblijvend een face to face dan wel online kennismakingsgesprek. Op basis hiervan besluiten we of we het coachings dan wel supervisietraject samen aangaan. Afspraken over de vorm, duur en financiële vergoeding nemen we in het kennismakingsgesprek door.


Intake bij behandeling

Dit eerste gesprek is gericht op nadere kennismaking en het bespreken van jouw klachten/hulpvraag. We bespreken welke doelen je wilt behalen en welke verwachtingen we van elkaar hebben in dit therapieproces. Dit is niet altijd direct helder en zoeken we samen uit. Het kan zo zijn dat we hier 2 gesprekken voor nodig hebben.

Je kunt bv. denken aan; 'ik wil weer zonder angst kunnen auto rijden of naar school of de tandarts kunnen gaan', 'ik wil op een realistische manier tevreden over mezelf kunnen zijn', 'ik wil op een assertieve manier voor mezelf opkomen', 'ik wil minder ruzie maken met voor mij belangrijke anderen', 'ik wil me beter kunnen concentreren en minder impulsief zijn', 'ik wil beter kunnen omgaan met stress','ik wil het verlies van een dierbare verwerken, 'we willen een stabiele liefdevolle relatie waarin we zonder (extreme) ruzies met elkaar omgaan', etc.


Behandeling

De behandeling start direct na de intake. We bespreken dan het behandelplan met hierin de vastgestelde doelen en de vorm waarin we aan deze doelen gaan werken. Als we het hierover eens zijn, starten de therapeutische gesprekken. Deze kunnen face to face zijn, via beeldbellen ofwel via e-health. Bij e-health werk je vanuit huis via een digitaal platform. Het is goed om je te bedenken dat als je ook thuis werkt aan je doelen, de kans groter wordt dat de door jouw gewenste verandering sneller ontstaat!

Behandelduur

De behandelduur binnen de Gegeneraliseerde Basis GGZ (GBGGZ) is gebaseerd op het behandelen van lichte tot matige psychische problematiek. Gemiddeld bereiken cliënten tussen de 5 à 12 gesprekken de in het behandelplan vastgestelde doelen. Mochten behandeldoelen meer tijd vragen, dan is normaal gesproken een zwaardere vorm van GGZ-hulp geindiceerd en zal ik probeen door te verwijzen en/of terug te verwijzen naar de huisarts. 


Afspraak afzeggen

Het kan onverhoopt natuurlijk een keer gebeuren dat je een afspraak af moet zeggen. Heel fijn als je dit zo spoedig mogelijk doet zodra je weet dat je niet kunt komen. Dit kan kosteloos door mij een appje of email te sturen. Ik neem dan contact met je op voor het verzetten van de afspraak.

Als je de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of helemaal niet afzegt, dan zal er een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden. Dit bedrag is € 65,- en wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een aparte rekening, welke ook binnen 2 weken moet worden betaald.