Renate Weijers - Psychologie & Coaching
Supervisie

Ben je Psycholoog/orthopedagoog (basis, kinder- en jeugd (NIP), GZ i.o), (huis) arts/AIOS of een (SKJ)geristreerde zorgprofessional én wil je jezelf als professional beter leren kennen? Dan volg je natuurlijk supervisie!

Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat (kinder- en jeugd)psychologen, (huis) artsen en andere zorgprofessionals volgen na hun universitaire dan wel HBO-opleiding. De kwaliteit van psychologen, (huis) artsen en andere zorgprofessionals bestaat uit meer dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het ‘groeien’ in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren om professioneel en autonoom te handelen. Een essentieel aspect daarvan is het reflecteren op het eigen handelen; dat staat centraal tijdens supervisie.

Bij supervisie reflecteer je als supervisant met hulp van je supervisor intensief over de behandeling/begeleiding. Dit kan gaan over de casusconceptualisatie, de keuze en toepassing van interventies, de therapeutische relatie, maar ook over persoonlijke zaken die de supervisant als behandelaar/begeleider hierbij tegenkomt.

Mijn supervisies zijn veelal gebaseerd op de oplossingsgerichte therapie en op de positieve psychologie. Vanuit de oplossingsgerichte therapie focus je op de gewenste situatie in de toekomst en niet op de ongewenste situatie of uitkomst in het verleden/heden. We werken vanuit concrete formulering van jouw persoonlijke doelen, het ontdekken van je persoonlijke competenties, reflectie, gerichtheid op wat wel lukt en signalen van verdere groei. Vanuit de positieve psychologie werkend maken we gebruik van positieve emoties omdat we weten dat deze zorgen voor een grotere creativiteit, flexibiliteit en empathie. Het is belangrijk dat supervisie een positieve ervaring en plezier geeft.

Supervisie kun je individueel of in kleine groepjes volgen. Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Wat bij jou past, bespreken we in het telefonisch dan wel face to face kennismakingsgesprek.

Ik ben tevens Supervisor K&J NIP. 


Supervisie is eigenlijk goede zelfzorg voor jou als professional! Gun jezelf supervisie om zo te komen tot optimale ontwikkeling en verdieping van jezelf in het dynamische, vaak best complexe en zeker onmisbare werkveld van de Zorg.

Supervisie wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Geregeld vergoeden werkgevers wel een supervisietraject. Vraag hiernaar bij je werkgever.