Renate Weijers - Psychologie & Coaching
Informatie

Ik ben aangesloten bij Zorgdomein. Dit is een digitaal platform waarop zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op een snelle, veilige manier patiëntinformatie kunnen uitwisselen.

Vrijwel de hele zorg wordt bediend door ZorgDomein: huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en instellingen voor onder meer geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg maar ook paramedici (zoals fysiotherapeuten, optometristen en diëtisten), vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Je kunt de huisarts vragen om een verwijzing naar de GBGGZ. Hij/zij zal deze zeer waarschijnlijk via ZorgDomein verzenden. Het voordeel is dat jij, als klant, niet meer naar de huisarts hoeft om de fysieke verwijzing op te halen en aan mij te verstrekken.


Kwaliteit en bescherming van jouw privacy zijn voor mij van groot belang. Zie hiervoor ook:

- Kwaliteitsstatuut

- Privacystatement


Ben je niet tevreden of heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de verkregen hulp. Het is belangrijk dit z.s.m bespreekbaar te maken. Vaak is het prima op te lossen in een gesprek.

Wanneer het niet lukt er samen goed genoeg uit te komen, dan kun je contact opnemen met de LVVP; https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling.