Renate Weijers - Psychologie & Coaching

Vergoeding

Psychologisch hulp in de GBGGZ wordt vergoed door de zorgverzekeraars zoals genoemd onder Tarieven.

Voor Overig Zorg Product (OVP) en zorg voor Jeugd/18-minners, zie OVP.

Contracten met verzekeraars 

Contract 2023 doorlopend in 2024; Contractovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar (incl. de hieronder behorende labels)

Contract 2023 doorlopend in 2024; Contractovereenkomst met Menzis & AnderZorg (incl. de hieronder behorende labels).

Contract 2023 doorlopend in 2024; Contractovereenkomst met Zilveren Kruis/Achmea (incl. de hieronder behorende labels).

Het is altijd verstandig vooraf even bij mij en je zorgverzekeraar te checken of ik een contract met hen heb dan wel wat de hoogte van de vergoeding is. 

Ben je verzekerd bij verzekeraars, die mij gecontracteerd hebben, dan wordt de behandeling voor 100 % vergoed. Houd hierbij rekening met het wettelijk eigen risico. Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-5 criteria.


Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GZ-psycholoog.

Voor de tarieven en betalingsvoorwaarden van 2023 en 2024, zie de aparte pagina.


Ben je niet verzekerd bij een van de bovenstaande zorgverzekeraars?

De hoogte van de vergoeding hangt af van de vorm van je polis; een natura of restitutiepolis (zie verder).

Je ontvangt maandelijks de factuur. Deze factuur betaal je aan mij en kun je declareren bij je zorgverzekeraar. Deze betaalt jou het bedrag passend bij jouw polis.

Heb je een Naturapolis?

Als je een naturapolis hebt, dan wordt maar een deel van de behandeling vergoed, namelijk tussen de 65 tot 80%. De overige kosten dien je zelf te betalen. Van de vergoeding kan eventueel ook nog je eigen risico van 385 euro afgetrokken worden als die nog niet door jou is verbruikt.

Het is dus belangrijk om goed navraag te doen bij je zorgverzekeraar over hoeveel zij vergoeden als je een naturapolis hebt.

Heb je een Restitutiepolis?

Met een restitutiepolis wordt, ook bij een niet gecontracteerde zorgverlener, in principe 100% (het gehele bedrag dus) vergoed. In 2024 wordt dit helaas minder gebruikelijk; zie NB.

NB; er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Het is dus belangrijk om goed navraag te doen bij je zorgverzekeraar over hoeveel zij vergoeden als je een restitutiepolis hebt.

Je bent zelf verantwoordelijk om navraag te doen bij jouw zorgverzekering welke vergoedingen en voorwaarden zij hanteren, wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb.