Renate Weijers - Psychologie & Coaching
Overig Zorg product (OVP)

Een behandeling die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt een 'overig zorgproduct' (ovp) genoemd. Alleen wanneer er sprake is van specifieke psychische stoornissen volgens de DSM-5 wordt behandeling vergoed door jouw zorgverzekeraar. Uitzondering op deze vergoeding is b.v. de behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, enkelvoudige fobieën, levensfaseproblemen en werkproblemen

Kosten (NzA-tarief;  incl. voorbereidings -en verwerkingstijd):

Intake (45-60 minuten) zonder adviesgesprek: 151,07.

Intake ( 45-60 minuten)  met adviesgesprek (45-60 minuten): 279, 47 euro.

Behandelgesprek (45-60 minuten): 128,40.

Hier rust geen BTW op. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig.

Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts; 86,57 euro.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden onverzekerde producten, raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.

Relatietherapie

Relatietherapie valt ook onder het OVP. Relatietherapie (EFT) wordt alleen nog vergoed dor de zorgverzekeraar wanneer er sprake is van een andere DSM-5 stoornis, welke door de zorgverzekeraar is aangemerkt als 'te vergoeden stoornis'.

Een sessie relatietherapie bestaat uit een gesprek van 75 minuten incl. voorbereidings -en verwerkingstijd. Kosten zijn 145,00 euro per sessie.


Jeugd/18-minners

De praktijk hanteert voor losse consulten en adviesgesprekken (45 minuten) een tarief van € 95,-.